Auris Rotsoord Aurislogo

Deel dit artikel


Auris Rotsoord werkt vanaf nu met Social Schools 3.0

Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Wij willen ouders meer inzicht geven in wat er gebeurt in de klas. Op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. Social Schools lijkt in de werking op een soort Facebook, maar dan over school. De app is alleen voor intern gebruik.

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van alles waaraan wordt gewerkt binnen de school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. Daarnaast helpt Social Schools om de dialoog aan te gaan met de meester of juf vanuit de inhoud tijdens de gespreksavond of op het schoolplein.

Alle ouders worden via de mail uitgenodigd om lid te worden van Social Schools. Door de link (gebruik code) in de mail te gebruiken kunt u uw eigen account aanmaken. Doordat u zich via deze mail aanmeld ontvangt u direct toegang tot de klas van uw kind, maar ook tot de pagina van de school. Op deze laatste pagina wordt schoolbreed nieuws gedeeld. Informatie die voor iedereen belangrijk of leuk is om te zien/lezen. De pagina van de klas wordt gebruikt door de juf of meester om nieuwtjes of foto’s van uitstapjes en lesactiviteiten te delen.

Wilt u graag meer weten over de werking van Social Schools? Klik dan hier.

 • Identiteit
 • Identiteit

  Op Auris Rotsoord laten wij ons inspireren door de christelijke levensbeschouwing, waarbij de waarden en normen vanuit de Bijbel de basis vormen. Leerlingen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Elke dag besteden we aandacht aan deze levensbeschouwing door bijvoorbeeld het zingen van een lied, het vertellen van een verhaal en/of het samen bidden. Hierin zoeken we ook de overeenkomsten en verbinding met andere geloven. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  Op Auris Rotsoord werken we multidisciplinair. Leerkrachten en logopedisten werken nauw samen aan de taal- en communicatieve ontwikkeling van de leerling. Zij worden daarin ondersteund door intern begeleiders, orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkster. Ons team is een lerend team. Wij volgen bij- en nascholing om steeds nieuwe inzichten te verwerven om het beste onderwijs te kunnen geven.

 • Opbrengstgericht
 • Opbrengstgericht

  Wij willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij en stellen daarom hoge doelen op alle gebieden. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties op de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maar ook over sociaal-emotionele vorderingen, ‘leren leren’ en communicatieve redzaamheid. We evalueren systematisch de leerlingprestaties, het onderwijsproces en de effecten van de leerlingzorg. Op die manier dagen we de leerling uit en halen het maximale uit de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Communicatie en communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs. Wij besteden in alle groepen structureel aandacht hieraan door ons leerlingvolgsysteem communicatieve vaardigheden (LVS-CV) . Communicatie tussen ouders en school  is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom communiceren wij op meerdere momenten met ouders.

 • Klimaat
 • Klimaat

  Wij bieden een duidelijke structuur, rust en een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het hele onderwijs creëren we een goede sfeer waarin door volwassenen en leerlingen prettig kan worden samengewerkt. De goede sfeer geven we vorm door met respect naar elkaar te kijken, door rechtvaardig te handelen en door met geduld en liefde met elkaar om te gaan.

 • DCCookieLaw