Auris Rotsoord Aurislogo

Contact


Auris Rotsoord

Rotsoord 36

3523 CL Utrecht

T. 030 252 50 00

E. inforotsoord@auris.nl

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Groep 1A/2A

Ees de Fockert

(ma-woe)

Leerkracht

Heleen Romeijn 

(do-vr)

Leerkracht

Jenny Ossendorp 

(ma-woe)

Klassenassistent

Dyjana van Dijk 

(woe-vrij)

Klassenassistent

Groep 1B/2B

Elselyne Salentijn

(do-vr)

Leerkracht

Inge Kikstra

(ma)

Leerkracht

Karin Heijstek

(ma-woe)

Klassenassistent

Hilde Peek

(do-vrij)

Klassenassistent

Groep 1C/2C

Inge Akster

(ma-vrij)

Leerkracht

Jonne van Kooten

(ma-di-vr)

Assistent

Jorine van der Grift

(woe-do)

Assistent

Groep 2D-3

Gerda den Hartog

(ma-vrij)

Leerkracht

Denise de Kruijf 

(ma-di-vrij)

Klassenassistent

Martine Metaal

(woe-do)

Klassenassistent

Groep 1E/2E

Christel de Lang

(ma-do)

Leerkracht

Anke Esmeijer

(vrij)

Leerkracht

Irene Boecker

(ma-woe)

Assistent

Fiona van der Waaij

(do-vrij)

Assistent
   

Groep 3A

Wietske Huizinga 

(ma t/m vr)

Leerkracht

Fiona van der Waaij

(di-woe)

Klassenassistent

 

Groep 3B

Ria de Wilde

(ma-di)

Leerkracht

Justine van der Meulen

(woe-do-vrij)

Leerkracht

Annieke Fokkens

(ma-woe-do)

Klassenassistent

Groep 3C

Peta Bergman

(ma-di-vrij)

Leerkracht

Mariska Markenhof

(woe-do)

Leerkracht

Hestera van Dijk

(ma-di-do)

Klassenassistent

Groep 4A

Maarten Klomp

(ma t/m vrij)

Leerkracht

Groep 4B

Frits Poppen

(ma-di-woe-vrij)

Leerkracht

Inge Kikstra

(do)

Leerkracht

Groep 5A

Inge Kikstra

(woe)

Leerkracht

Ria Frowein 

(ma-di-do-vr)

Leerkracht

Groep 6A/7A

Tamara van Essen

(ma t/m vrij)

Leerkracht
   

Groep 7B/8A

Koen Jongma

(ma t/m vrij)

Leerkracht

Groep 7C/8B

Mark Aarnoudse

(ma-di)

Leerkracht

Marlies van Dijk

(woe t/m vrij)

Leerkracht
 • Identiteit
 • Identiteit

  Op Auris Rotsoord laten wij ons inspireren door de christelijke levensbeschouwing, waarbij de waarden en normen vanuit de Bijbel de basis vormen. Leerlingen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Elke dag besteden we aandacht aan deze levensbeschouwing door bijvoorbeeld het zingen van een lied, het vertellen van een verhaal en/of het samen bidden. Hierin zoeken we ook de overeenkomsten en verbinding met andere geloven. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  Op Auris Rotsoord werken we multidisciplinair. Leerkrachten en logopedisten werken nauw samen aan de taal- en communicatieve ontwikkeling van de leerling. Zij worden daarin ondersteund door intern begeleiders, orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkster. Ons team is een lerend team. Wij volgen bij- en nascholing om steeds nieuwe inzichten te verwerven om het beste onderwijs te kunnen geven.

 • Opbrengstgericht
 • Opbrengstgericht

  Wij willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij en stellen daarom hoge doelen op alle gebieden. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties op de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maar ook over sociaal-emotionele vorderingen, ‘leren leren’ en communicatieve redzaamheid. We evalueren systematisch de leerlingprestaties, het onderwijsproces en de effecten van de leerlingzorg. Op die manier dagen we de leerling uit en halen het maximale uit de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Communicatie en communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs. Wij besteden in alle groepen structureel aandacht hieraan door ons leerlingvolgsysteem communicatieve vaardigheden (LVS-CV) . Communicatie tussen ouders en school  is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom communiceren wij op meerdere momenten met ouders.

 • Klimaat
 • Klimaat

  Wij bieden een duidelijke structuur, rust en een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het hele onderwijs creëren we een goede sfeer waarin door volwassenen en leerlingen prettig kan worden samengewerkt. De goede sfeer geven we vorm door met respect naar elkaar te kijken, door rechtvaardig te handelen en door met geduld en liefde met elkaar om te gaan.