Auris Rotsoord Aurislogo

Contact


Auris Rotsoord

Rotsoord 36

3523 CL Utrecht

T. 030 252 50 00

E. inforotsoord@auris.nl

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Groep 1A/2A

Ees de Fockert

Leerkracht

Christel de Lang

Leerkracht

Irene Boecker

Klassenassistent

Jorine van der Grift

Klassenassistent

Groep 1B/2B

Ingrid Akster

Leerkracht

Heleen Romeijn

Leerkracht

Peggy Leyder

Klassenassistent

Hilde Peek

Klassenassistent

Groep 1C/2C

Yvonne Couprie

Leerkracht

Heleen Romeijn

Leerkracht

Jenny Ossendorp

Klassenassistent

Jorine van der Grift

Klassenassistent

Karin Heijstek

Klassenassistent
 

Groep 1D-2D

Inge Kikstra

Leerkracht

Denise de Kruijf

Klassenassistent

Berdine van Horssen

Klassenassistent

Groep 2E

Anne Meulman

Leerkracht

Aike Stevens

Leerkracht

Fiona van der Waaij

Klassenassistent

Martine Metaal

Klassenassistent
   

Groep 3A

Marlies van Dijk

Leerkracht

Jolijn Kamphuis

Leerkracht

Jantine Donselaar

Leerkracht

Jenny Ossendorp

Klassenassistent

Fiona van der Waaij

Klassenassistent
 

Groep 3B

Wietske Huizinga 

Leerkracht

Annieke Fokkens

Klassenassistent

 

Groep 4A

Jonne van Kooten

Leerkracht

Rosemarie Noordhoff

Leerkracht

Berdine van Horssen

Klassenassistent

Dyjana van der Vlag

Klassenassistent
   

Groep 4B

Peta Bregman

Leerkracht

Mariska Markenhof

Leerkracht

Dyjana van der Vlag

Klassenassistent

Annieke Fokkens

Klassenassistent
   

Groep 5A

Thomas Hövels

Leerkracht

Jolijn Kamphuis

Leerkracht

Groep 5B/6A

Ria Frowein

Leerkracht

 

Groep 7A/8A

Koen Jongma

Leerkracht

Tamara van Essen

Ondersteuning

Groep 7B/8B

Mark Aarnoudse

Leerkracht

Mariska Markenhof

Leerkracht

Tamara van Essen

Ondersteuning
 • Identiteit
 • Identiteit

  Op Auris Rotsoord laten wij ons inspireren door de christelijke levensbeschouwing, waarbij de waarden en normen vanuit de Bijbel de basis vormen. Leerlingen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Elke dag besteden we aandacht aan deze levensbeschouwing door bijvoorbeeld het zingen van een lied, het vertellen van een verhaal en/of het samen bidden. Hierin zoeken we ook de overeenkomsten en verbinding met andere geloven. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  Op Auris Rotsoord werken we multidisciplinair. Leerkrachten en logopedisten werken nauw samen aan de taal- en communicatieve ontwikkeling van de leerling. Zij worden daarin ondersteund door intern begeleiders, orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkster. Ons team is een lerend team. Wij volgen bij- en nascholing om steeds nieuwe inzichten te verwerven om het beste onderwijs te kunnen geven.

 • Opbrengstgericht
 • Opbrengstgericht

  Wij willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij en stellen daarom hoge doelen op alle gebieden. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties op de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maar ook over sociaal-emotionele vorderingen, ‘leren leren’ en communicatieve redzaamheid. We evalueren systematisch de leerlingprestaties, het onderwijsproces en de effecten van de leerlingzorg. Op die manier dagen we de leerling uit en halen het maximale uit de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Communicatie en communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs. Wij besteden in alle groepen structureel aandacht hieraan door ons leerlingvolgsysteem communicatieve vaardigheden (LVS-CV) . Communicatie tussen ouders en school  is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom communiceren wij op meerdere momenten met ouders.

 • Klimaat
 • Klimaat

  Wij bieden een duidelijke structuur, rust en een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het hele onderwijs creëren we een goede sfeer waarin door volwassenen en leerlingen prettig kan worden samengewerkt. De goede sfeer geven we vorm door met respect naar elkaar te kijken, door rechtvaardig te handelen en door met geduld en liefde met elkaar om te gaan.