Auris Rotsoord Aurislogo

Contact


Auris Rotsoord

Rotsoord 36

3523 CL Utrecht

T. 030 252 50 00

E. inforotsoord@auris.nl

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Management team

Chantal Böke

Teamleider Rotsoord

Marijn Elands

Teamleider Rotsoord
 

Intern begeleiders

Tyrsa Detmers

Intern begeleider groep 1-2

Monique de Poorter

Intern begeleider groep 3-4

Leonie Bernson - Tulleken

Intern begeleider 5-8

Orthopedagoog/psychologisch assistent

Gerda Tjerkstra

Orthopedagoog

Els Hartvelt

Orthopedagoog

Sanne Snijders

Psychologisch assistent

Logopedisten

Myrthe de Jong

Coördinator logopedisten
   

Rhodé Boef

Marloes van Eck

Willemieke Zelhorst

Baukje Kingma

Marion Roelandse

Kim van Dijk

Wietske van Mourik

Johanneke Uittenbroek

Anouk Pieterse

Vakleerkrachten

Bea van Beek

Gym

Jordi Lodder

Gym

Maurits Willemsen

Muziek

Lerarenondersteuners

Hilda Garcia

Mariska Verkade

Franca Monné

Frank Kenter

   

Ondersteunend personeel

Margot van Dijk

Administratie

Patty van Panhuis

Administratie

Coby Oosterlaken

Administratie

Saskia Baarspul

Conciërge

Soufyan Aufi

Conciërge
 

Schoolmaatschappelijk werk

Thirza Voortman

   

Gebarencoach

Anke Esmeijer

Gebarencoach
   
 • Identiteit
 • Identiteit

  Op Auris Rotsoord laten wij ons inspireren door de christelijke levensbeschouwing, waarbij de waarden en normen vanuit de Bijbel de basis vormen. Leerlingen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Elke dag besteden we aandacht aan deze levensbeschouwing door bijvoorbeeld het zingen van een lied, het vertellen van een verhaal en/of het samen bidden. Hierin zoeken we ook de overeenkomsten en verbinding met andere geloven. 

 • Professioneel
 • Professioneel

  Op Auris Rotsoord werken we multidisciplinair. Leerkrachten en logopedisten werken nauw samen aan de taal- en communicatieve ontwikkeling van de leerling. Zij worden daarin ondersteund door intern begeleiders, orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkster. Ons team is een lerend team. Wij volgen bij- en nascholing om steeds nieuwe inzichten te verwerven om het beste onderwijs te kunnen geven.

 • Opbrengstgericht
 • Opbrengstgericht

  Wij willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij en stellen daarom hoge doelen op alle gebieden. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties op de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maar ook over sociaal-emotionele vorderingen, ‘leren leren’ en communicatieve redzaamheid. We evalueren systematisch de leerlingprestaties, het onderwijsproces en de effecten van de leerlingzorg. Op die manier dagen we de leerling uit en halen het maximale uit de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Communicatie en communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs. Wij besteden in alle groepen structureel aandacht hieraan door ons leerlingvolgsysteem communicatieve vaardigheden (LVS-CV) . Communicatie tussen ouders en school  is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom communiceren wij op meerdere momenten met ouders.

 • Klimaat
 • Klimaat

  Wij bieden een duidelijke structuur, rust en een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het hele onderwijs creëren we een goede sfeer waarin door volwassenen en leerlingen prettig kan worden samengewerkt. De goede sfeer geven we vorm door met respect naar elkaar te kijken, door rechtvaardig te handelen en door met geduld en liefde met elkaar om te gaan.